VERGOEDINGEN

Slim omgaan met de beperkingen door je ziekte,

is een gezamenlijk belang!

VERGOEDINGEN

Slim omgaan met de beperkingen door je ziekte,

is een gezamenlijk belang!

Met HoutMoed werken we veel buiten. Heerlijk in de natuur, waar het soms lijkt dat de bomen tot aan de hemel reiken. Maar dat geldt natuurlijk niet voor jouw portemonnee. Gelukkig zijn er diverse mogelijkheden voor een (gedeeltelijke) vergoeding van jouw training- of coachingstraject.

Want werken aan een betere gezondheid is ook voor de werkgever, UWV, ziektekostenverzekering en de WMO - regeling van de gemeente van groot belang.

Opties voor vergoeding van het traject

Opties voor vergoeding van het traject

 • Werkgever:
  Ben je (deels) arbeidsongeschikt dan is je werkgever of bedrijfsarts mogelijk bereid om de kosten van de coaching of training te vergoeden. Werk je nog wel maar heb je klachten door jouw (chronische) aandoening, informeer dan of je preventief een traject mag volgen.
 • Transitievergoeding:
  Maak je gebruik van een outplacementtraject, dan heb je vaak recht op een transitievergoeding. Wanneer de werkgever de kosten van jouw traject in mindering brengt op de transitievergoeding, betaal je een stuk minder.
 • Eigen bedrijf:
  Heb je een eigen bedrijf? Dan kun je de kosten als aftrekpost opvoeren. Dit kan onder de noemer coaching/persoonlijke ontwikkeling.
 • Ziektekostenverzekeraar:
  Kijk of het mogelijk is of je ziektekostenverzekeraar dit via een aanvullend pakket (deels) kan vergoeden.

Via de werkgever

Via de werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker.

Een coaching- of trainingstraject waarin je leert om beter om te gaan met jouw chronische aandoening, draagt enorm bij aan de duurzaam inzetbaarheid van jou als medewerker. Ook is de verwachting dat je na dit begeleidingstraject minder zal gaan verzuimen. Het traject is vele malen goedkoper dan 2 weken mogelijk verzuim, zo is het snel terugverdiend.

Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.

Via de Transitievergoeding
Via de transitievergoeding

Wanneer je via een outplacementtraject je baan verliest, ontvang je veelal een transitievergoeding. Hierover betaal je belasting. Het is daarom slim om de training of coaching door de werkgever te laten betalen en vervolgens in te laten houden op het brutobedrag van de transitievergoeding. Dit scheelt jou een hoop geld.

Via de ziektekostenverzekering
Via de ziektekostenverzekering

Bij de meeste ziektekostenverzekeraars wordt training, coaching en opleiding (deels) vergoed vanuit het aanvullende verzekeringspakket.

Kijk hiervoor de voorwaarden in de polis na.

Via de ARBOdienst van je bedrijf
Via de ARBOdienst van je bedrijf

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om de kosten te vergoeden. Dit kan in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, duurzame inzetbaarheid of ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Ook hier geldt dat een training- of coaching traject vele malen goedkoper is dan de optie van 2 weken verzuim. Door het volgen van een traject bij HoutMoed versnelt het re-integratieproces én kom je krachtiger terug op je werk. Het maakt dat de investering snel is terugverdiend.

Hiervoor kun je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Via de belasting
Via de belasting

Wanneer je de kosten voor het traject zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid.

De kosten voor training zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.

Via het UWV
Via het UWV

Als je een je uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je jouw training of coaching geheel of gedeeltelijk kunt betalen.

Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Via de WMO-regeling van de gemeente
Via de WMO-regeling van de gemeente

Als je een WIA, WW of IVA-uitkering krijgt, dan kun je bij gemeente informeren naar de mogelijkheden via de WMO – regeling. Deze biedt diverse trajecten zoals werkfit- of modulairtraject.

Kijk voor meer informatie op de site van jouw gemeente.

Ontdek hier welk

coaching of trainingstraject bij jou past

Ontdek hier welk

coaching of trainingstraject bij jou past