HoutMoed

 

Privacyverklaring

 

Wanneer je mijn website bezoekt en/of contact met mij zoekt, vertrouw je mij bewust of onbewust persoonsgegevens toe. In dit privacy statement leg ik uit:
1. welke gegevens ik verzamel;
2. waarom ik dat doe;
3. hoe ik ermee omga;
4. hoe je jouw persoonsgegevens kunt inzien, wijzigen en verwijderen.

 

1. Welke gegevens verzamel ik?

 • Wanneer je mijn website bezoekt en/of contact met mij zoekt, laat je bijna altijd persoonsgegevens achter. Hieronder beschrijf ik welke gegevens ik over je verzamel.
 • Als je mijnwebsite bezoekt, registreert de server je IP-adres.
 • Als je mijn nieuwsbrief wilt ontvangen, vraag ik je om je mailadres.
 • Als je mij belt of mailt voor informatie geef je mij meestal je naam, telefoonnummer en/of mailadres.
 • Wanneer je er serieus over nadenkt om mee te doen aan een langere training, vraag ik je het intakeformulier in te vullen. Daarop laat je biografische informatie achter, bijvoorbeeld over je opleiding, je huidige functie en je ontwikkelwensen.
 • Wanneer je je inschrijft voor een training ben je verplicht om je voor- en achternaam, je huisadres, je postcode en woonplaats, je telefoonnummer en je mailadres af te geven. Ik vraag je ook naar je huidige functie en ervaringen met je chronische ziekte of andere tegenslag, maar die informatie is niet verplicht.
 • Wanneer je deelneemt aan een training vraag ik je om voorbeelden te geven van situaties uit je werk of uit je privésfeer.
 • Ik verzamel geen bijzondere persoonsgegevens zoals je Burger Service Nummer.
 • Op mijn website ben ik verplicht om cookies te gebruiken. Maar ik heb geen likebuttons die je gegevens doorspelen aan bedrijven als Facebook.

 

2. Waarom verzamel ik deze persoonsgegevens?

 • Ik verzamel je persoonsgegevens om je van dienst te kunnen zijn met mijn trainingen. Ik heb die gegevens nodig om je de informatie toe te sturen, om contact met je te hebben, om samen te onderzoeken of mijn aanbod aansluit bij je ontwikkelwensen, om een overeenkomst te sluiten en om de overeenkomst uit te voeren.
 • Ik verzamel je persoonsgegevens nooit om ze door te verkopen aan anderen.

 

3. Hoe ga ik om met je persoonsgegevens?

 • Ik behandel alle gegevens die ik van je ontvang vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat ik ze alleen deel met anderen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van mijn werk of om te voldoen aan onze wettelijke plichten. Ik deel je gegevens met:
  o De trainers die gastcolleges verzorgen;
  o De leverancier van mijn elektronische leeromgeving;
  o Mijn boekhouder;
  o Mijn webhost Vimexx;
  o Mijn nieuwsbrievenverzender.
 • Met al deze partijen heb ik zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten om te garanderen dat ze jouw gegevens strikt vertrouwelijk behandelen.
 • Ik bewaar je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
 • Als onderneming ben ik wettelijk verplicht om mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.
 • Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Mijn website draait op een goed beveiligde server die in Nederland staat. De verbinding naar mijn website is beveiligd met SSL-technologie. Je herkent dit aan het groene slotje dat verschijnt in je browser.
 • Mijn eigen computer is beveiligd met een professionele firewall.

 

4. Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen? Neem dan contact met mij op en we maken het voor je in orde.

Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij HoutMoed.

Heb je tips, vragen of andere feedback? Ik hoor het graag van je.

HoutMoed
Kolkland 2
7711 VL Nieuwleusen
KvK 80492487
margriet@houtmoed.com
06 – 26 48 93 97
Nieuwleusen, september 2022