HoutMoed

 

Leveringsvoorwaarden inschrijving

Hieronder vind je de algemene leveringsvoorwaarden die betrekking hebben op producten en diensten afgenomen bij HoutMoed. De volledige algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 80492487

 

1. Inschrijving

 • Je schrijft je altijd in voor een specifieke uitvoering van een aanbod. We vermelden het moment waarop en de plaats waar we het aanbod uitvoeren op de website, op het inschrijfformulier en in de bevestigingsmail. Tenzij je kiest voor een open inschrijving, dan wordt dit later medegedeeld.
 • Je schrijft je in voor het aanbod door het inschrijfformulier in te vullen en te versturen via onze website. Wanneer we je inschrijfformulier ontvangen, mailen we je zo snel mogelijk een bevestiging van ontvangst.
 • Door je in te schrijven ga je een bindende overeenkomst met mij aan. Onder ‘aanbod’ wordt verstaan: alle diensten en producten die HoutMoed levert zoals retraite, bezinningstocht, Mind-Walk, workshop, training, strippenkaart als andere producten of diensten. De overeenkomst komt tot stand zodra ik jouw inschrijving heb bevestigd per e-mail.

 

2. Prijs en prijswijziging

 • De aangeboden en overeengekomen prijs is gebaseerd op de huidige prijzen, genoemd op de website.
 • Ik ben gerechtigd de prijs, ook als deze schriftelijk is bevestigd, te wijzigen indien er tussen de inschrijving van het aanbod en de start van het aanbod een periode van meer dan 3 maanden is gelegen. Deze wijziging kan nodig zijn als gevolg van marktontwikkelingen, overmacht of onvoorziene omstandigheden, daaronder begrepen loonstijgingen en stijgingen van sociale- en overheidslasten.

 

3. Bedenktijd

 • Voor bedragen boven de €150,- geldt een bedenktijd.
 • Na je inschrijving heb je een bedenktijd van 14 dagen, waarin je kosteloos mag annuleren. Daarna wordt je inschrijving automatisch definitief.
 • Deze bedenktijd geldt ook als de deelnemer het aanbod boekt, en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit, geldt geen bedenktijd.

 

4. Annuleren na afloop van de bedenktijd

Wanneer de bedenktijd afgelopen is en per direct in het geval van bedragen onder de €150,-, reken ik op je deelname aan het aanbod waarvoor je je ingeschreven hebt. Ik ga verplichtingen aan met mijn gastdocenten en de locatie en weiger andere geïnteresseerden de toegang wanneer de groep vol zit. Daarom breng ik - in bovenstaande situaties - kosten in rekening.

 

 • Bij annuleren tot 2 maanden voor aanvang van het aanbod betaal je 15% van de overeengekomen prijs met een minimum van €50.
 • Bij annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van het aanbod betaal je 30% van de overeengekomen prijs met een minimum van €50.
 • Bij annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van het aanbod betaal je 50% van de overeengekomen prijs met een minimum van €50.
 • Bij annuleren minder dan 2 weken voor aanvang van het aanbod betaal je 100% van de overeengekomen prijs.

 

5. Overmacht deelnemer

 • Als je moet annuleren vanwege ziekte, een ongeluk of een sterfgeval in de naaste omgeving, ontvang je van mij een voucher waarmee je op een later tijdstip aan het aanbod deel kan nemen. Hierbij vind ik het belangrijk dat het voor beide partijen redelijk voelt.
 • Een overvolle agenda geldt niet als overmacht.

 

6. Verschuiven na afloop van de bedenktijd

 • Verschuiven van een inschrijving na afloop van de bedenktijd komt feitelijk neer op annuleren plus herinschrijven. In principe ben je mij dan annuleringskosten schuldig. Ik maak een uitzondering als je ingeschreven staat voor een aanbod waarvoor ook een wachtlijst bestaat. Ik ga dan onderzoeken of ik iemand van de wachtlijst in jouw plek kan inschrijven.
 • Vind ik iemand van de wachtlijst om jouw plek in te nemen, dan verschuiven we je inschrijving naar een volgende keer dat ik het aanbod verzorg.
 • Je betaalt wel al de factuur voor het aanbod waarvoor je oorspronkelijk ingeschreven stond. Uiteraard betaal je geen tweede keer voor het aanbod waarnaar je doorgeschoven bent.

 

7. Studiemateriaal & Auteursrecht

 • Al het studiemateriaal dat ik uitdeel tijdens het aanbod wordt automatisch van jou. Dit geldt voor trainingsmappen, uitdelers, oefeningen enzovoort.
 • Op alle studiematerialen die ik zelf gemaakt hebben, rust het auteursrecht van Margriet Hekkert. Je mag het kopiëren voor eigen gebruik zolang je de bron duidelijk vermeldt.

 

8. Betaling

8a: Aanbod zonder overnachting

 • Ik zet de factuur standaard op jouw naam. Je bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.
 • Wanneer je daarom vraagt, zet ik de factuur op een andere naam, bijvoorbeeld van je werkgever. Ook dan ben je zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.
 • Wanneer je wilt, kunnen we een betalingsregeling afspreken.

8b: Aanbod met overnachting

Garantieregeling STO Garant

 • Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt HoutMoed gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.
 • Bij elk (reis)aanbod van HoutMoed wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).
 • Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan HoutMoed, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van HoutMoed niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt

 

9. Te weinig deelnemers

 • Ik mag een aanbod zonder verdere gevolgen afzeggen als er minder dan 4 deelnemers zijn.
 • Wanneer ik het aanbod afzeg, laat ik je dat minstens 1 week van tevoren weten.
 • Wanneer ik een aanbod afzeg, vervallen je betalingsverplichtingen.
 • Als je de factuur al betaald hebt, krijg je je geld terug of plannen we in overleg een nieuwe datum.

 

10. Overmacht HoutMoed

 • Als op de dag van het aanbod de trainer of de locatie niet beschikbaar is, doe ik er alles om een vervangende trainer of locatie te vinden binnen een straal van 50 kilometer. Als dat niet lukt, plan ik een vervangende datum.
 • Wanneer op de dag van het aanbod, de weersomstandigheden het onverantwoord achten om buiten te zijn, (code geel, oranje en rood) plan ik een vervangende datum in.
 • Wanneer mijn aanbod door niet beïnvloedbare omstandigheden niet door kan gaan, plan ik een vervangende datum
 • Ik ben niet verantwoordelijk voor vervolgschade die ontstaat doordat één van bovenstaande zaken zich voordoet op de dag van het aanbod.

 

11. Privacy

 • Alle informatie die ik van je ontvang, behandel ik strikt vertrouwelijk. Dat geldt voor je persoonsgegevens en computergegevens, maar ook voor informatie over je werk, je carrière, je eigen sterktes en zwaktes enzovoort.
 • Tijdens mijn aanbod maak ik wel eens video-opnames. Sommige van die opnames deel ik met andere deelnemers op onze besloten elektronische leeromgeving. Ik vraag je hiervoor altijd van tevoren toestemming.
 • Je kunt de gegevens die we van je bewaren inzien en laten verwijderen.
 • Ik volg je gedrag op onze website met Google Analytics. De gegevens worden geanonimiseerd, zodat ik ze niet kan terugvoeren op personen.

 

12. Eigen risico & Aansprakelijkheid

 • Ik zet alles op alles om een fysieke, veilige omgeving te creëren tijdens het aanbod. Echter in de natuur volgt een ieder hierin haar eigen pad. Om die reden is deelname aan het aanbod op eigen risico.
 • Ik ben niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in nakoming van de overeenkomst, tenzij jij kan aantonen dat de tekortkoming te wijten is aan mijn opzet of grove schuld.
 • Ik ben niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade, daaronder begrepen schade als gevolg van omzetderving of gemiste winst.

 

13. Klachten

 • Ik doe mijn best om mijn aanbod te verzorgen in overeenstemming met de geldende professionele normen.
 • Samen met jou werk ik aan je persoonlijke groei. Gezien de aard van deze werkzaamheden kan het bereiken van het resultaat niet gegarandeerd worden.
 • Ben je ontevreden over (een deel van) het aanbod van mij? Laat het mij weten! Dan gaan we zoeken naar een oplossing die voor alle partijen redelijk voelt.

 

HoutMoed
Kolkland 2
7711 VL Nieuwleusen
KvK 80 49 24 87

margriet@houtmoed.com
06 – 26 48 93 97
Nieuwleusen, maart 2024