Gedicht

Margriet Hekkert

1 september 2020


Ze vond de ruimte om haar gebrek

volkomen gelijk te geven.

Heel en al verkoos ze

om volmaakt gebrekkig te leven.

(M.S.)